Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 22/09/2023

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 17/03/2023 Đã xem: 55
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình

QĐ v/v phê duyệt Dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 08/12/2020 Đã xem: 508
QĐ v/v phê duyệt Dự toán chi phí lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1