Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 22/05/2024

Lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 31/08/2022 Đã xem: 2483
Lấy ý kiến vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tài liệu tham vấn báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh

Thứ hai, 14/03/2022 Đã xem: 4507
Tài liệu tham vấn báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1