Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 04/10/2023

Hội thảo khoa học Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương năm 2023

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2023

Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Khám phá Tràng An- Bái Đính, Ninh Bình

Về lại cố đô xưa: Cảnh đẹp như tranh!

Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1