Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 26/05/2024

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức trực tuyến (mạng điện tử)

Thứ năm, 06/07/2023 Đã xem: 2384
Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp bằng phương thức trực tuyến (mạng điện tử)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Thứ hai, 17/04/2023 Đã xem: 2192
Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 Đã xem: 1327
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Thứ ba, 12/07/2022 Đã xem: 3009
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Thứ sáu, 01/04/2022 Đã xem: 3778
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 16/12/2021 Đã xem: 1190
Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Thứ hai, 29/11/2021 Đã xem: 4011
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thứ tư, 29/09/2021 Đã xem: 3134
Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thứ ba, 14/09/2021 Đã xem: 1164
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

Thứ tư, 01/09/2021 Đã xem: 3002
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ sáu, 02/07/2021 Đã xem: 1945
Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

Thứ sáu, 28/05/2021 Đã xem: 9359
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở (tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)

Thứ hai, 17/05/2021 Đã xem: 4860
Thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở (tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Thứ sáu, 02/04/2021 Đã xem: 1564
Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

Thứ ba, 02/03/2021 Đã xem: 10405
Ngày 26/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2021

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Thứ hai, 31/08/2020 Đã xem: 9127
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

Thứ tư, 05/08/2020 Đã xem: 9668
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

Thứ ba, 09/06/2020 Đã xem: 8468
Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

Thứ hai, 04/05/2020 Đã xem: 10949
Ngày 20/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020.

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thứ sáu, 14/02/2020 Đã xem: 6186
Kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Thứ năm, 12/12/2019 Đã xem: 6398
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thứ năm, 10/10/2019 Đã xem: 6149
Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 09/09/2019 Đã xem: 6062
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Thứ năm, 15/08/2019 Đã xem: 5125
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ tư, 17/07/2019 Đã xem: 5179
Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

Thứ sáu, 10/05/2019 Đã xem: 6779
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

Thứ tư, 06/03/2019 Đã xem: 6055
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Thứ tư, 09/01/2019 Đã xem: 6541
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Thứ năm, 21/06/2018 Đã xem: 6162
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

Thứ hai, 15/01/2018 Đã xem: 5994
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

Chủ nhật, 07/01/2018 Đã xem: 6002
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Thứ năm, 29/06/2017 Đã xem: 5093
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Thứ ba, 12/01/2016 Đã xem: 5985
Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

Thứ ba, 12/01/2016 Đã xem: 6297
Quyết định về việc phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Thứ tư, 10/12/2014 Đã xem: 5738
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020

Thông báo sử dụng thư viện pháp luật

Thứ ba, 16/09/2014 Đã xem: 12317

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

Thứ bảy, 06/09/2014 Đã xem: 6843
Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý và xử lý nợ xây dựng cơ bản các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1