Chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

12/07/2022 175 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

01/04/2022 2344 Lượt xem

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

16/12/2021 65 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

29/11/2021 3098 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

29/09/2021 1922 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

14/09/2021 45 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

01/09/2021 1886 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

02/07/2021 843 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

28/05/2021 8438 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở (tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)

17/05/2021 4029 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

02/04/2021 405 Lượt xem

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

02/03/2021 9533 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

31/08/2020 8292 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

05/08/2020 8810 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

09/06/2020 7629 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

04/05/2020 9969 Lượt xem

Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV và thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

14/02/2020 5126 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

12/12/2019 5537 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

10/10/2019 5220 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

09/09/2019 5207 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

15/08/2019 4223 Lượt xem

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/07/2019 4238 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5

10/05/2019 5861 Lượt xem

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2019

06/03/2019 5150 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

09/01/2019 5658 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

21/06/2018 5237 Lượt xem

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở

15/01/2018 5120 Lượt xem

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017

07/01/2018 5085 Lượt xem

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

29/06/2017 4106 Lượt xem

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015

12/01/2016 5034 Lượt xem

Danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015

12/01/2016 5235 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

10/12/2014 4827 Lượt xem

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

06/09/2014 5602 Lượt xem

Thứ năm, 08/12/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Liên kết Website

Công báo Chính phủ Công báo tỉnh Ninh Bình Cổng thông tin Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cổng Thông tin tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở công thương tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

548159

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 53

Hôm qua: 156