Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020

Thứ hai, 04/05/2020 Đã xem: 10555

     Ngày 20/4/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và tháng 4/2020, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của quý II năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Lãnh đạo phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất một số nội dung như sau:

     I. Về kết quả công tác quý I:

    Tập thể Sở đã đoàn kết khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, thực hiện nghiêm quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo đúng tiến độ công việc theo yêu cầu, cụ thể là:    

    - Đã tham mưu hoàn thành 155/194 nhiệm vụ UBND tỉnh giao; hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

    - Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và gửi xin ý kiến các đơn vị liên quan. Xây dựng đề cương yêu cầu các sở, ban, ngành báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2020.

    - Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế trong dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

    - Thực hiện rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; tổng hợp nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

    - Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2020.

    - Tổng hợp tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019.

    - Triển khai công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCOV).

    - Tiến hành thanh tra 03 cuộc theo kế hoạch năm 2020: Công trình cải tạo, nâng cấp, chống sạt lở tuyến đường giao thông xóm 5, xóm 6 xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh; Công trình Kè kênh mương thoát nước đoạn từ chùa U đến cầu Đá, thôn Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn; Dự án nâng cấp hoàn thiện các các tuyến đường giao thông, rãnh thoát nước khu dân cư phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình).

    - Thành lập các đoàn kiểm tra: Kiểm tra hoạt động đấu thầu tại UBND thành phố Ninh Bình, UBND huyện Gia Viễn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc; Kiểm tra việc thực hiện nội dung đăng ký doanh nghiệp và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    - Cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (đăng ký lần đầu) cho 171 doanh nghiệp và 57 đơn vị trực thuộc (tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước), với tổng số vốn đăng ký 1.137,2 tỷ đồng (giảm 54,42% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 235 doanh nghiệp, 23 đơn vị trực thuộc (tăng 13,95% so với cùng kỳ năm trước). Thông báo tạm ngừng hoạt động cho 99 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc (tăng 40,51% so với cùng kỳ năm trước). Thông báo giải thể 21 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc (giảm 25,49% so với cùng kỳ năm trước). Thu hồi 02 doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế (tăng 100% so với cùng kỳ năm trước).

    - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chủ trương lập mới và điều chỉnh cho 29 dự án (tăng 123,08% so với cùng kỳ năm trước); trong đó: KTN: 25 DA, VX: 04 DA. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn 02 dự án (KTN: 01; VX: 01), giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý I, đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án (VX: 03), giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; với tổng mức đầu tư 23.385,224 triệu đồng (giảm 27,43% so với cùng kỳ năm trước).

    - Đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư (mới, điều chỉnh) cho 24 dự án đầu tư trong nước (KTN: 09; VX: 06; DN: 09), tăng 4,35% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xin chủ trương mới cho 16 dự án (KTN: 04; VX: 04; DN: 08). UBND tỉnh quyết định chủ trương mới và điều chỉnh cho 12 dự án đầu tư trong nước (KTN:03; VX:04; DN:05); trong đó: quyết định chủ trương mới cho 11 dự án (KTN:02; VX:04; DN:05) với tổng mức đầu tư 400.070 triệu đồng. Cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT (lần đầu) cho 13 dự án đầu tư trong nước (KTN:05, VX:03; DN:05), tăng 8,33% so với cùng kỳ năm trước, với tổng mức đầu tư 276.896 triệu đồng (tăng 36,87% so với cùng kỳ năm trước); Cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT (lần đầu) cho 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 13 triệu USD (quý I năm 2019 không có dự án ĐTNN được cấp GCN ĐKĐT lần đầu); Cấp Giấy CNĐKĐT điều chỉnh cho 12 dự án đầu tư trong nước và 04 dự án đầu tư nước ngoài. 

     II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II:

     1. Nhiệm vụ chung:

    - Đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và chủ đề năm công tác đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên giao ban ngày 04/3/2020: "Chống trì trệ, đùn đẩy, giải quyết công việc chậm như chống giặc tham nhũng".

    - Về công tác chuyên môn:

    + Chủ động nghiên cứu văn bản, nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng tham mưu.

    + Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ, thẩm định hồ sơ dự án theo quy định tại Luật đầu tư công ngày 05/3/2020.

    + Nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công về công tác kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội sát tình hình thực tế.

    + Chủ động rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Sở phương án giải quyết gồm: Làm việc với Chủ đầu tư các dự án có thời hạn thuê đất 70 năm giảm thời gian xuống 50 năm; giải pháp xử lý các dự án chậm tiến độ còn vướng mắc.

    + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với: Kiểm toán Nhà nước khu vực I (dự kiến từ ngày 29/4/2020 đến ngày 15/5/2020); Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ…

     - Về công tác Đảng, đoàn thể:

    + Tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

    + Kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong cơ quan.

    - Về công tác nội vụ cơ quan:

    + Đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, nhất là cấp trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý cán bộ.

    + Tổ chức lấy ý kiến về: (1) Điều chỉnh, sửa đổi quy chế làm việc của Sở; (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tập thể và cá nhân được ban hành tại văn bản số 110/KHĐT-VP ngày 05/12/2019 gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

    + Đẩy mạnh thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, nền nếp làm việc trong cơ quan, cụ thể là: (1) Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ theo quy định của Tỉnh ủy gắn với biểu dương, khen thưởng hằng tháng; (2) Tiếp tục thực hiện quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công (bằng hình thức lấy vân tay) sau khi hết yêu cầu cách ly vì dịch bệnh Covid-19; (3) Có cơ chế xử lý cụ thể đối với các trường hợp vi phạm theo đúng các quy định hiện hành.

     2. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị:

     2.1- Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Quy hoạch

     - Hoàn thiện các nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn chủ động chuẩn bị tài liệu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

    - Xây dựng các kịch bản tăng trưởng năm 2020 theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 để tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp và chính sách điều hành hiệu quả giảm thiểu tác độ của dịch bệnh.

      - Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các đơn vị và lập kế hoạch chung cho tỉnh.

      - Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện nhu cầu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

     - Hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

      - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở quyết định cử đoàn giám sát chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng nông thôn mới.

       2.2- Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

     Tiếp tục tham mưu xây dựng 03 văn bản:

     - Dự thảo Nghị quyết phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh;

     - Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

     - Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp về quản lý, giám sát thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

      2.3- Phòng Kinh tế đối ngoại

      Rà soát các điều kiện đối với các doanh nghiệp xin cho thuê nhà xưởng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đảm bảo đúng pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nước ngoài tại các Khu, Cụm Công nghiệp.

       2.4- Thanh tra Sở

       Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2020 phù hợp với các quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

       Bổ sung vào Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2020: Kiểm tra công tác đấu thầu 02 dự án: Dự án Xây dựng công trình đường GTNT thôn 3 xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn; Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường mầm non xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn.

       2.5- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

      Tiếp tục xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) đảm bảo tiến độ đề ra. Khi cần các bộ phận khác phối hợp với nội dung công việc nhiều, lập kế hoạch triển khai cụ thể báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

       2.6- Văn phòng Sở

     - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến vào thời điểm phù hợp, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng và của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

    - Phối hợp với phòng Tổng hợp bố trí địa điểm làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực I, dự kiến từ ngày 29/4/2020 đến ngày 15/5/2020.

     - Tham mưu quy định nội bộ cơ quan về kiểm soát thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động.

     2.7- Các phòng: Khoa giáo - Văn xã, Kinh tế ngành, Doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh căn cứ vào chức năng của phòng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng chuyên môn theo quy định.

     Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1