Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 24/07/2024
Liên hệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình Department of Planning and Investment

Trụ sở/ Address: Số 08, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/ Phone number: 0229.3871.156

Fax: 0229.3873.381

Hộp thư/ Email: skhdt@ninhbinh.gov.vn

 

Đầu mối tiếp nhận sự thông báo sự cố về an toàn thông tin mạng

Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của cơ quan: email: lethanhtrungdpi@gmail.com/ trunglt.khdt@ninhbinh.gov.vn; điện thoại: 0229.3871.156

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1