Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 21/04/2024

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Thứ sáu, 06/10/2023 Đã xem: 715
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Ninh Khánh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Thứ sáu, 30/06/2023 Đã xem: 596
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của Ninh Bình là 7,56%, đứng thứ 6 khu vực Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 12 so với cả nước

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 26/06/2023 Đã xem: 1294
Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) đến năm 2030

Thứ sáu, 06/01/2023 Đã xem: 1798
Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Tam Điệp (nay là thành phố Tam Điệp) đến năm 2030

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 06/01/2023 Đã xem: 1587
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 30/12/2022 Đã xem: 1649
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 10/05/2022 Đã xem: 2452
Quyết định v/v Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 10/12/2021 Đã xem: 1372
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 11/10/2021 Đã xem: 816
Nghị quyết về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 17/05/2021 Đã xem: 3437
Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 10/05/2021 Đã xem: 3165
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nho Quan đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 06/04/2021 Đã xem: 2599
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Khánh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 05/04/2021 Đã xem: 3064
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Thứ sáu, 05/02/2021 Đã xem: 2606
Quyết định phê duyệt Đồ án lập quy hoạch chung Xây dựng khu Du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 24/12/2020 Đã xem: 2186
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 24/12/2020 Đã xem: 3844
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Bình

Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch KCN Gián Khẩu

Thứ hai, 07/12/2020 Đã xem: 1973
Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung quy hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Gián Khẩu

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

Thứ hai, 01/06/2020 Đã xem: 2875
Quyết định về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm

Thứ năm, 20/02/2020 Đã xem: 2681
Quyết định về việc quy hoạch phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 06/12/2019 Đã xem: 3547
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Thứ ba, 25/12/2018 Đã xem: 2488
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

Thứ ba, 25/12/2018 Đã xem: 2586
Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2019

Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 16/11/2018 Đã xem: 2954
Quy hoạch chung thị trấn Bình Minh đến năm 2030, Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

Thứ ba, 13/11/2018 Đã xem: 4178
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025

Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/10/2018 Đã xem: 2806
Quyết định vv phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 05/10/2018 Đã xem: 2836
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 02/10/2018 Đã xem: 2931
Quyết định vv điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 2054
Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1902
Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Ninh Bình

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư....

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 1939
Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018-2020

Nghị quyết về kế hoạch và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 2411
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Thứ hai, 01/10/2018 Đã xem: 2128
Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 05/01/2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Thứ sáu, 29/08/2014 Đã xem: 6017
Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 26/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 21/08/2014 Đã xem: 3636
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Ninh Bình.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ tư, 30/07/2014 Đã xem: 3750
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Thứ tư, 02/07/2014 Đã xem: 2831
Ngày 27 tháng 6 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 491 /QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Ninh Bình.
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1