Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/06/2024

Thông báo Danh sách cá nhân có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2014

Thứ tư, 12/11/2014 Đã xem: 10267
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
STT Họ và tên Chức vụ Đối tượng kê khai Cấp quản lý
Lần đầu Bổ sung Tỉnh ủy UBND tỉnh Sở
I Lãnh đạo sở          
1 Nguyễn Chí Tình Giám đốc   x x    
2 Lê Xuân Thịnh Phó Giám đốc   x x    
3 Đỗ Văn Phong Phó Giám đốc   x x    
4 Phạm Ngọc Thịnh Phó Giám đốc   x x    
5 Nguyễn Cao Sơn Phó Giám đốc   x x    
II Phòng Nông nghiệp          
1 Bùi Đức Chung Trưởng phòng   x     x
2 Đoàn Thanh Thảo Phó Trưởng phòng   x     x
3 Mai Thanh Thảo  Phó Trưởng phòng   x     x
III Phòng KTĐN          
1 Bùi Minh Đức Trưởng phòng   x     x
2 Trịnh Xuân Nghĩa Phó Trưởng phòng   x     x
3 Hoàng Quốc Tùng Chuyên viên   x     x
IV Phòng Công thương          
1 Phạm Văn Thanh Trưởng phòng   x     x
2 Ninh Thị Thu Phương Phó Trưởng phòng   x     x
3 Trần Đức Mạnh Phó Trưởng phòng x       x
V Phòng Thẩm định          
1 Lã Văn Bình Trưởng phòng   x     x
2 Lê Việt Hưng Phó Trưởng phòng   x     x
3 Nguyễn Minh An Phó Trưởng phòng   x     x
4 Trịnh Thị Ngọc Tú Chuyên viên   x     x
5 Đặng Hồng Thanh Chuyên viên   x     x
6 Dương Đức Nghĩa Chuyên viên,
Kế toán BQL Dự án OFID
  x     x
7 Phạm Liên Sơn Chuyên viên   x     x
VI Phòng Tổng hợp          
1 Đặng Thái Sơn Trưởng phòng   x     x
2 Tạ Hoàng Hùng Phó Trưởng phòng   x     x
3 Nguyễn Đức Trung Phó Trưởng phòng   x     x
4 Nguyễn Thị Kim Liên Chuyên viên   x     x
5 Lương Văn Tú Chuyên viên   x     x
6 Phạm Ngọc Hải Chuyên viên x       x
VII Phòng Văn xã          
1 Đỗ Thị Hiền Trưởng phòng   x     x
2 Trần Tiến Dũng Phó Trưởng phòng   x     x
3 Nguyễn Thị Thùy An Phó Trưởng phòng   x     x
VIII Văn phòng Sở          
1 Nguyễn Toàn Thắng Chánh Văn phòng   x     x
2 Cao Thị Thu Phương Phó Chánh Văn phòng   x     x
3 Đinh Thị Minh Thu Kế toán   x     x
4 Nguyễn Thị Liên Thủ quỹ   x     x
5 Lê Thành Trung Chuyên viên x       x
IX Phòng Pháp chế          
1 Lê Văn Đắc Trưởng phòng   x     x
2 Phạm Thị Cam Phó Trưởng phòng   x     x
X Phòng ĐKKD          
1 Nguyễn Xuân Thủy Trưởng phòng   x     x
2 An Quang Trung Phó Trưởng phòng   x     x
3 Chu Văn Tiến Phó Trưởng phòng   x     x
4 Đỗ Thị Kim Quế Chuyên viên   x     x
5 Phạm Vũ Duy Chuyên viên   x     x
6 Nguyễn Lê Quang Chuyên viên x       x
XI Thanh tra Sở          
1 Vũ Hải Trần Chánh Thanh tra   x     x
2 Trương Thị Mai Hạnh Phó Chánh Thanh tra   x     x
3 Nguyễn Tiến Thịnh Chuyên viên   x     x
4 Trần Xuân Trang Viên chức   x     x
XII Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN          
1 Trần Thị Tuyến Giám đốc Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x   x  
2 Lê Minh Tiến Phó GĐ Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x     x
3 Đinh Đức Tấn Phó GĐ Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x     x
4 Trương Công Khánh Trưởng phòng phòng Xúc tiến đầu tư - Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x     x
5 Tống Hữu Trâm Trưởng phòng phòng Tư vấn & HTPTDN - Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x     x
6 Nguyễn Thị Như Trang Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm XTĐT & HTPTDN   x     x
7 Phạm Bằng Giang Phó  phòng Tư vấn và HTPTDN - Trung tâm XTĐT & HTPTDN x       x
8 Vũ Nữ Ánh Dương Trung tâm XTĐT & HTPTDN x       x
9 Tường Thị Thanh Nhàn Trung tâm XTĐT & HTPTDN x       x


Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập

Hướng dẫn Kê khai tài sản, thu nhậpLiên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1