Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

vv xây dựng danh mục các dự án và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đầu tư trung hạn 2016-2020 và hàng năm vào nông nghiệp, nông thôn

Thứ tư, 29/10/2014 Đã xem: 5318
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1