Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

Thứ ba, 09/06/2020 Đã xem: 8125

  Ngày 01/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất một số nội dung như sau:

  I. Về kết quả công tác tháng 5:

  Trong tháng 5, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện mọi nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số kết quả cụ thể như sau:        

  Đã tham mưu hoàn thành 37/93 nhiệm vụ UBND tỉnh giao; 56 nhiệm vụ đang trong thời hạn giải quyết.

  Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đề xuất danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư mới cần lựa chọn chủ đầu tư năm 2020

  Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc: Điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương.

  Báo cáo UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021 - 2025.

  Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đại dịch Covid-19.

  Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đường trục (nhánh ĐT481) xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do UBND xã Định Hóa làm chủ đầu tư.

  Cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới) cho 55 doanh nghiệp và 20 đơn vị trực thuộc (giảm 8,54% so với cùng kỳ năm trước), với tổng số vốn đăng ký 361,87 tỷ đồng (tăng 50,34% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 119 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận tạm ngừng hoạt động 11 doanh nghiệp (giảm 35,29% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận giải thể 03 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 40% so với cùng kỳ năm trước). Thu hồi 01 doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan thuế.

  Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh cho 02 dự án. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, thẩm định nguồn vốn cho 07 dự án.

  Đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư mới cho 04 dự án đầu tư trong nước; báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án đầu tư trong nước và 01 dự án đầu tư nước ngoài; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 06 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 107.124 triệu đồng và 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 01 triệu USD; Cấp GCNĐKĐT điều chỉnh cho 05 dự án đầu tư trong nước và 04 dự án đầu tư nước ngoài. Đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư mới cho 02 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 26.364 triệu đồng.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như: Trong tháng có 01 nhiệm vụ chậm tiến độ, chất lượng tư vấn hồ sơ dự án đối với một số dự án còn hạn chế.

  II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6:

  1. Nhiệm vụ chung:

  - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của Tỉnh ủy “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và chủ đề năm công tác đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên giao ban ngày 04/3/2020: "Chống trì trệ, đùn đẩy, giải quyết công việc chậm như chống giặc tham nhũng".

  - Về công tác chuyên môn:

  + Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, xây dựng bộ chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

  + Chủ động rà soát các nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Sở phương án, kế hoạch làm việc với Chủ đầu tư các dự án có thời hạn thuê đất 70 năm giảm thời gian xuống 50 năm.

  + Rà soát các dự án đề xuất đưa vào danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2026, tránh trường hợp trùng với các dự án đã được phê duyệt.

  + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với: Kiểm toán Nhà nước khu vực I; Đoàn giám sát của HĐND tỉnh;…

  + Nghiên cứu các hạng mục quy định trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng.

  2. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị:

  2.1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

  Thực hiện các báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  Chủ trì, phối hợp với các phòng làm việc với Kiểm toán nhà nước (từ 01 đến 15/6/2020).

  Chuẩn bị tài liệu làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  2.2. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

  Tham mưu triển khai các nội dung của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

  Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

  2.3. Phòng Kinh tế đối ngoại

  Rà soát lại các nội dung dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng Norred.

  2.4. Phòng Khoa giáo, Văn xã

  Tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện việc điều chỉnh thời gian hoạt động của các dự án trên 50 năm, có quan điểm và giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

  Nghiên cứu trình tự, thủ tục thu hồi dự án của DNTN Làng Tam Cốc

  2.5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

  Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá năng lực canh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình.

  Xây dựng mới clip và tài liệu giới thiệu về Ninh Bình phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư.

  2.6. Phòng Đăng ký kinh doanh

  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

  2.7. Văn phòng Sở

  Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

  Tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức Đại hội thi đua yêu nước đảm bảo thời gian quy định.

  Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, ban hành trước ngày 10/6/2020.

  Trên đây là thông báo Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1