Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo sử dụng thư viện pháp luật

Thứ ba, 16/09/2014 Đã xem: 12382
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
 
   
         

  Để tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức và lao động của cơ quan có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng ký tài khoản sử dụng website Thư viện pháp luật dùng chung cho cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo địa chỉ trang Web và thông tin tài khoản đăng nhập để sử dụng thư viện pháp luật:
   Tên trang web:  thuvienphapluat.vn
   Tên tài khoản và Mật khẩu: xem trên Thư cá nhân  eOffice
   Tài khoản để truy cập trang web (gồm Tên tài khoản và Mật khẩu)  chỉ lưu hành nội bộ trong cơ quan, đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và lao động không chia sẻ rộng rãi. Khi cần thiết Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thay đổi mật khẩu và sẽ thông báo cho cơ quan thông qua "Thư cá nhân" của mỗi cá nhân trên phần mềm eOffice.


Linh tải Hướng dẫn sử dụng Thư viện pháp luật.

 
         
 

 
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1