Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và ...

07/10/2022 154 Lượt xem

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3 /ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: gia hạn đến 17:00 ngày 05/11/2022

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký: trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Link tải Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước.

 

 

Thứ năm, 08/12/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Liên kết Website

Công báo Chính phủ Công báo tỉnh Ninh Bình Cổng thông tin Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cổng Thông tin tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở công thương tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

548169

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 63

Hôm qua: 156