Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/02/2024

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và ...

Thứ sáu, 07/10/2022 Đã xem: 1680

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án đầu tư Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3 /ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước.

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: gia hạn đến 17:00 ngày 05/11/2022

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký: trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Link tải Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Phê duyệt phương án tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước.

 

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1