Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/02/2024

Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản dự án Sửa chữa cấp bách kênh tiêu T5 và kết hợp xây dựng đường bờ kênh làm đường giao thông nông thôn

Thứ năm, 23/11/2023 Đã xem: 220
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1