Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/02/2024

Công bố các khu đất thu hút đầu tư trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/09/2022 Đã xem: 1504

     Diện tích đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp có khả năng thu hút đầu tư như sau:

     1. Đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

    Theo Văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Quy hoạch khu công nghiệp (KCN) tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 gồm 07 khu công nghiệp với tổng diện tích là 1.472ha, bao gồm: KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I, KCN Tam Điệp II, KCN Phúc Sơn, KCN Khánh Cư và KCN Kim Sơn. Đến nay, đã có 05 khu công nghiệp đi vào hoạt động (gồm: KCN Gián Khẩu, KCN Khánh Phú, KCN Tam Điệp I, KCN Phúc Sơn và KCN Khánh Cư), tổng diện tích đất theo quy hoạch là 886,1 ha, diện tích thành lập KCN: 833,38ha; diện tích có thể cho thuê: 695,8ha; diện tích đã cho thuê: 680,76ha; diện tích còn lại có thể thu hút đầu tư: 15,06 ha; tỷ lệ lấp đầy: 97,83%. 02 KCN còn lại là: KCN Tam Điệp II chưa thu hút được nhà đầu tư xây dựng hạ tầng do đó chưa đủ điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và KCN Kim Sơn đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết. Diện tích đất có khả năng thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp còn lại rất ít (KCN Khánh Phú còn 5,3 ha, KCN Phúc Sơn còn 9,76ha) (chi tiết tại biểu 1 đính kèm).

     2. Đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh:

    Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, theo đó đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 25 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 946,3ha. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, UBND tỉnh đã có một số điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế như: điều chỉnh tiến độ đầu tư 11 cụm công nghiệp; bổ sung tính chất cụm công nghiệp cầu Yên; đưa ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp Đồng Phong và bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp Văn Phong; đưa ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp Gia Thắng - Gia Tiến và bổ sung cụm công nghiệp Gia Lập diện tích 40ha; mở rộng cụm công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp Gia Vân…

    Hiện nay, số cụm công nghiệp đã thu hút được các dự án đầu tư thứ cấp là 12 cụm công nghiệp với diện tích 456,44ha, trong đó có 06 CCN do nhà nước làm chủ đầu tư tổng diện tích 158,76ha, diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 121,87ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 112,79ha với tỷ lệ lấp đầy 92,55%; 06 CCN có nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng tổng diện tích 297,86ha, diện tích đất công nghiệp có thể thuê là 236,5ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 172,18ha với tỷ lệ lấp đầy 72,8% (chi tiết tại biểu 2 đính kèm).

    Liên kết để tải bản đồ các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1