Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Danh mục một số văn bản mới ban hành thuộc lĩnh vực của Sở tháng 01/2018

Thứ tư, 31/01/2018 Đã xem: 2723
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
STT Tên loại Số Ký hiệu Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung Ngày tháng có hiệu lực
1 Nghị định 149/2017/NĐ-CP 26/12/2017 Nghị định  quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 01/01/2018
2 Nghị  định 155/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023. 01/01/2018
3 Nghị  định 157/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022. 01/01/2018
4 Nghị định 158/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022. 01/01/2018
5 Nghị định 159/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022. 01/01/2018
6 Nghị định 160/2017/NĐ-CP 27/12/2017 Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023 01/01/2018
7 Chỉ thị  04/CT-TTg 19/01/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 19/01/2018
8 Quyết định 63/QĐ-TTg 12/01/2018 Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 12/01/2018
9 Nghị định 08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 15/01/2018
10 Nghị định 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. 23/01/2018
11 Quyết định 126/QĐ-TTg 25/01/2018 Quyết định này Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018 25/01/2018
12 Quyết định 103/QĐ-UBND 25/01/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành từ ngày 01/01/1992 đến ngày 31/12/2017 25/01/2018
13 Quyết định 102/QĐ-UBND 25/01/2018 Quyết định ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2018 do Luật giao 25/01/2018
14 Quyết định 240/QĐ-UBND 25/01/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018 25/01/2018
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1