Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Một số văn bản QPPL lĩnh vực kế hoạch và đầu tư ban hành năm 2019

Thứ sáu, 20/09/2019 Đã xem: 2599
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
TT Tên loại VB Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực
1 Nghị định 69/2019/NĐ-CP Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 15/8/2019 01/10/2019
2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 21/8/2019 05/10/2019
3 Thông tư 49/2019/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 08/8/2019 23/9/2019
4 Thông tư 11/2019/TT-NHNN Quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng 02/8/2019 01/10/2019
5 Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 05/8/2019 20/9/2019
6 Quyết định 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 15/8/2019 15/8/2019
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1