Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Thông báo triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 27/04/2021 Đã xem: 2413
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

  Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ (trong đó có quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử); Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 209/UBND-VP5 về việc triển khai hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó thống nhất lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

  Sau khi nghiên cứu các văn bản trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các doanh nghiệp đang hoạt động, các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp một số nội dung sau:

  1. Thời điểm các doanh nghiệp trên toàn quốc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/07/2022.

  UBND tỉnh đã thống nhất lộ trình thực hiện hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới như sau:

  - Đến ngày 30/4/2021, phấn đất đạt 30% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

  - Đến ngày 31/12/2021 đạt 90% các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

  Khuyến khích các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin nhanh chóng chuyển đổi, áp dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn quy định.

  2. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2022.

  Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, nếu các đơn vị kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử nhưng chưa đủ điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin thì sẽ tiếp tục dùng hóa đơn đang sử dụng và thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. Cơ quan thuế sẽ xây dựng dữ liệu hóa đơn của cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

  3. Đối với các đơn vị kinh doanh mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/06/2022

  Trong trường hợp cơ quan thuế có thông báo về việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì các đơn vị kinh doanh nhận thông báo phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với các đơn vị không đáp ứng đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin thì sẽ tiếp tục sử dụng hóa đơn đang dùng và phải tiến hành đầy đủ thủ tục gửi tới cơ quan thuế như đã nêu tại mục 2.

   (Gửi kèm Văn bản số 209/UBND-VP5 ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh)

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo./.

(Tài liệu đính kèm: /uploads/images/news/2021/quy_2/209_ubnd_vp5.pdf;  /uploads/images/news/2021/quy_2/764_dkkd.pdf)

Nguồn: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1