Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 31/03/2023

Quy chế chi tiêu nội năm 2023

Thứ năm, 02/03/2023 Đã xem: 56

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội năm 2023/uploads/images/QD_BAN_HANH_QUY_CHE_CHI_TIEU_NOI_BO_2023.pdf

Quy chế chi tiêu nội bộ /uploads/images/Quy_che_chi_tieu_noi_bo_2023.pdf

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1