Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 19/06/2023 Đã xem: 348

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành thông báo Kết luận số 27/KL-UBND ngày 16/6/2023 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị cho ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Link tải chi tiết thông báo kết luận.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://lienthong.ninhbinh.gov.vn/homedv.aspx?MDD=000.00.11.H42&option=1"></iframe>
Một cửa điện tử
<iframe width="100%" frameborder="0" src="https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/public/link-to/thongketatca?ma-co-quan=SKHDT"></iframe>
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1