Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Hồ sơ trình rà soát quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 16/10/2023 Đã xem: 500

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 1340/VPUBND-VP2 ngày 11 tháng 10 năm 2023 về việc thông qua nội dung báo cáo quy hoạch tỉnh và giao nhiệm vụ trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh hồ sơ trình rà soát Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đính kèm hồ sơ trình rà soát).

Liên kết tải hồ sơ:

https://drive.google.com/drive/folders/1pRCW8kJhiFXGbsRpN5YP-hAYrh0WLDRQ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1pRCW8kJhiFXGbsRpN5YP-hAYrh0WLDRQ

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1