Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/02/2024

Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 18/12/2023 Đã xem: 513

Liên kết tải hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

https://drive.google.com/drive/folders/1IChWBHu4o3Jnke4qlNodxEocjpU_0rjV

 

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1