DANH SÁCH VÀ TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

17/05/2021 171 Lượt xem

  Ngày 28/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-UBBC về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 và đơn vị bầu cử số 2. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng đăng tải danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên.

 I. DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

 1. Đơn vị bầu cử số 1

 

2. Đơn vị bầu cử số 2

II. TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
1. Đơn vị bầu cử số 1

 

2. Đơn vị bầu cử số 2

Nguồn: Trang TTĐT Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

 

 

Thứ năm, 29/07/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

466430

Trực tuyến 3

Hôm nay 73

Hôm qua 154