Hội nghị tham vấn xin ý kiến hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2022

11/05/2022 347 Lượt xem

Chiều 10/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tham vấn xin ý kiến để hoàn thiện Bộ chỉ số DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và chuyên gia tư vấn.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114, ngày 28/7/2021 về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả khách quan, độc lập. Công tác truyền thông được triển khai nhanh chóng, hiệu quả; vận động Sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện khảo sát dẫn đến số lượng doanh nghiệp phản hồi, trả lời phiếu khảo sát qua thư tín đạt tỷ lệ cao hơn mức đề ra là 41,65%.

Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2021, có 4/30 đơn vị xếp loại rất tốt là: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và thành phố Ninh Bình.

Hội nghị cũng đã nghe chuyên gia tư vấn phân tích, so sánh về điểm mới giữa PCI và DDCI, tiêu chí cấu thành trong 10 chỉ số thành phần gắn với lĩnh vực quản lý của từng ngành, nhất là các chỉ số còn thấp điểm từ đó đưa ra giải pháp, kinh nghiệm để tỉnh cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư.

Trước hết cần phải nâng cao năng lực điều hành của các Sở, ngành, địa phương; tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi trọng trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công và chất lượng điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi; kịp thời, giải quyết khó khăn và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp. 

Để nâng cao chỉ số DDCI, các đại biểu đã tập trung phân tích, trao đổi, đánh giá rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát. Trọng tâm là giải pháp nâng cao nâng lực cạnh tranh trong thời gian tới. Trong đó có nhấn mạnh đến vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp, đặc biệt tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành kinh tế xã hội giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với quan điểm thẳng thắn, trách nhiệm, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân dẫn đến chỉ số PCI của tỉnh giảm thấp những năm gần đây. Đồng chí đề nghị các Sở, ban, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ điểm nghẽn, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời giải đáp, tháo gỡ, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên địa bàn tỉnh. Ngay sau hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần có báo cáo phân tích rõ chỉ số PCI 2021 của tỉnh. Trên cơ sở đó, các Sở, ban, ngành giải trình nguyên nhân để các chỉ số tụt thấp và có  giải pháp, lộ trình cải thiện.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng là cần triển khai thực hiện và ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2022. Chính vì vậy, các Sở, ban, ngành và địa phương, nhất là người đứng đầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo quyết liệt hành động, trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt là cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân một cách thực chất hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý đến việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức; tuyên truyền, phổ biến để các doanh nghiệp, người dân hiểu rõ ý nghĩa của chỉ số DDCI, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm trong việc khắc phục, cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát kế hoạch, chương trình hành động để cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở của các sở, ngành, địa phương. Tập trung hoàn thiện và công bố chỉ số DDCI tỉnh năm 2022./.

Thứ năm, 08/12/2022

Lịch công tác

Lịch công tác lãnh đạo

hỗ trợ doanh nghiệp

Hotline hỗ trợ doanh nghiệp Chuyên trang hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN

Dịch vụ công

Khảo sát dịch vụ công Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia Cổng dịch vụ công quốc gia

hệ thống văn bản

Hệ thống Văn bản của Sở Văn bản QPPL Tỉnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Liên kết Website

Công báo Chính phủ Công báo tỉnh Ninh Bình Cổng thông tin Bộ Kế hoạch & Đầu tư Cổng Thông tin tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở công thương tỉnh Ninh Bình Cổng Thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Văn bản điện tử

Một cửa điện tử

Thống kê truy cập

548172

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 66

Hôm qua: 156