Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 25/06/2024

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số

Thứ năm, 30/05/2024 Đã xem: 244
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch 75/KH-TCTĐA06 ngày 13/5 /2024 của Tổ Công tác đề án 06 tỉnh Ninh Bình về tổ chức các Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-TCTĐA06 ngày 27/5/2024 của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước trên website “https://timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn” phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ như sau:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi: Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước trên website “https://timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn” phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024.

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát triển trên website: "https://timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn".

3. Đối tượng: Là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC  CUỘC THI

1. Nội dung: Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06); quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật căn cước công dân năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

2. Hình thức: Trắc nghiệm (Công dân đăng nhập đường link website và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

- Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tải khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị: Họ và tên, số điện thoại, số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, nơi cư trú, đơn vị công tác.

+ Đối với công dân: Họ và tên, số điện thoại, số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, nơi cư trú, đơn vị công tác chọn “người dân”.

- Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể như sau: 30 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 40 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành bài thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

3. Thời gian thi: Từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/7/2024

4. Cách thức thi

- Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời phần thi trắc nghiệm gồm 30 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 40 phút. Thời gian được tính từ lúc bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm. Đối với câu hỏi trả lời sai hoặc bỏ qua không trả lời sẽ tính là 0 điểm.

- Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi trắc nghiệm tối đa 5 lần và hệ thống sẽ ghi nhận kết quả của lần thi có điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất làm kết quả xét giải.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia cuộc thi.

- Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

III. CÁCH THỨC CHẤM THI, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI

1. Điểm thi: Tổng điểm tối đa của bài thi là 30 điểm.

2. Phương pháp tính điểm

- Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi. Trả lời đúng được 1 điểm/1 câu; trả lời sai hoặc bỏ qua câu hỏi không trả lời được 0 điểm.

 - Phần mềm chấm điểm tự động lựa chọn tổng hợp 50 bài có điểm thi trắc nghiệm cao nhất và dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng/gần đúng nhất. Nếu có nhiều bài thi cùng đạt điểm cao như nhau và dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng/gần đúng như nhau thì xét tiếp tiêu chí thời gian hoàn thành bài thi nhanh nhất.

- Bài dự thi không hợp lệ là bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi.

Lưu ý: Đối với người tham gia dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người khác để dự thi, nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác, có hành vi vi phạm về đạo đức, thuần phong, mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn của Cuộc thi thì không được công nhận kết quả thi.

3. Cơ cấu giải thưởng

Các cá nhân đạt giải thưởng được trao tặng giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng gồm: 03 giải nhất, 05 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Mỗi giải cụ thể:

- Giải Nhất: 6.000.000 đồng

- Giải Nhì: 3.000.000 đồng

- Giải Ba: 2.000.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng

4. Các nội dung liên quan đến Tổng kết và trao giải

- Lễ tổng kết và trao giải: Tháng 8/2024

- Ban Tổ chức công bố danh sách đạt giải công khai trên website “timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn” từ ngày 01/8/2024. Thời hạn giải quyết khiếu nại: 07 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng.

- Trường hợp người dự thi không tới nhận giải, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ gửi giấy chứng nhận và tiền thưởng qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bài dự thi.

- Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại website: “https://timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”.

Trong quá trình triển khai Cuộc Thi, Ban Tổ chức có quyền điều chỉnh những vấn đề phát sinh bằng văn bản và thông tin công khai.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước trên website “https://timhieuphapluat.ninhbinh.gov.vn”  phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi để được giải đáp, hỗ trợ./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1