Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Giá đất, giá thuê đất

Thứ năm, 06/06/2013 Đã xem: 3655

BẢNG ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

KHU VỰC, ĐỊA BÀN CHO THUÊ ĐẤT VÀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ

ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT
(Tính bằng tỷ lệ % giá đất)

GHI CHÚ

01

Đất khu vực các phường thuộc Thành phố Ninh Bình

2,0

Trừ đất thuê thuộc khu vực, địa bàn, mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 4 của Bảng đơn giá này.

02

Đất khu vực các xã thuộc Thành phố Ninh Bình;
Đất khu vực các phường thuộc Thị xã Tam Điệp;
Đất khu vực thị trấn thuộc các huyện.

1,8

03

Đất khu vực các xã còn lại

1,5

04

Đất vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (theo quy định của Chính phủ đối với từng khu vực cụ thể); Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

0,75

 

05

Đất thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) được tính bằng 25% đơn giá thuê đất trên bề mặt tại khu vực, địa bàn thuê đất có cùng mục đích sử dụng.

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1