Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/06/2024

Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ năm, 28/07/2022 Đã xem: 1458
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 26/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn trong quá trình hồi phục sau đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn là những điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp ứng phó với các thách thức mới, phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh và nâng cao lợi thế cạnh tranh nhằm tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Trước nhu cầu bức thiết đó, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với USAID, thông qua Dự án LinkSME triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường năng lực tiếp cận các nguồn tài chính đa dạng cho DNNVV.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, gần 400.000 doanh nghiệp đã được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số, hơn 600 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số. Bên cạnh hỗ trợ các DNNVV về chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME cũng đã triển khai đào tạo về tiếp cận và xây dựng chiến lược tài chính cho hơn 500 DNNVV, trong đó, 14 doanh nghiệp đã được tư vấn chuyên sâu về tái cấu trúc các khoản nợ và tiếp cận tài chính với khoản vay được phê duyệt lên tới 5 triệu USD. Tuy đây là những kết quả ban đầu nhưng cho thấy sự chủ động và tiên phong của Dự án trong việc triển khai tập trung vào những lĩnh vực, phương pháp mới, có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; qua đó, thúc đẩy nâng cao năng lực quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Hội thảo nhằm giới thiệu các giải pháp, công cụ nêu trên, đồng thời thông tin về các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV trong thời gian tới. Các DNNVV đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ, thảo luận về nhu cầu và tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số và tiếp cận tài chính thông qua tư vấn, kết nối trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số, các công ty tài chính, quỹ tín dụng và ngân hàng thương mại.

Trong thời gian tới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự án sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV thông qua việc tài liệu hoá và nhân rộng mô hình hỗ trợ thành công trên phạm vi toàn quốc. Đây sẽ là những hoạt động hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa nhằm góp phần giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được xu hướng phát triển và chuyển dịch của thị trường trong nước và thế giới để có thể thích ứng, bền bỉ vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển vững mạnh.

Các doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ về chuyển đổi số và tiếp cận tài chính có thể đăng ký trực tiếp trên các nền tảng digital.business.gov.vn và a2f.business.gov.vn./.

Nguồn: mpi.gov.vn

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1