Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 20/06/2024

Tổ chức tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn

Thứ năm, 22/09/2022 Đã xem: 1288
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 21/9, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp với việc thay đổi phương thức sản xuất, hoạt động quản lý của doanh nghiệp. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia giới thiệu các chuyên đề: Chuyển đổi số trong công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho cán bộ; trong việc xây dựng chuỗi giá trị sản phẩn nông nghiệp hữu cơ; Vấn đề an ninh mạng trong chuyển đối số đối với sự phát triển an toàn của các cơ quan, đơn vị; Một số giải pháp về chuyển đổi số nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Buổi tập huấn đã giúp các cán bộ công đoàn nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và kỹ năng chuyển đổi số. Đây là quá trình chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực lên môi trường số, thông qua những ứng dụng, phần mền, nền tảng số. Quá trình này giúp các doanh nghiệp thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh, hoạt động và cung cấp các giá trị mới cho nhân viên, khách hàng cũng như đẩy nhanh các hoạt động.

Các đại biểu cũng được tập huấn kỹ năng truyền thông trong hoạt động công đoàn như những kiến thức cơ bản và hướng dẫn thực hành kỹ năng viết tin, bài chuyên sâu; Kỹ năng xử lý thông tin báo chí, làm chủ truyền thông đa phương tiện, kỹ năng xử lý thông tin trên mạng xã hội; Kỹ thuật chụp ảnh, quay phim và dựng phim về hoạt động công đoàn.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1