Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 15/06/2024

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thứ hai, 20/02/2023 Đã xem: 1163
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Tổ chức “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đối tượng tham gia Cuộc thi: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu một số nội dung được quy định trong các Văn bản của Đảng, Nhà nước về ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:

Hình thức tham gia Cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet năm 2023 (theo Thể lệ của Ban Tổ chức) được tổ chức tại địa chỉ website http://chuyendoiso.ninhbinh.gov.vn/

Thời gian tổ chức Cuộc thi, chấm giải và tổng kết Cuộc thi:

Cuộc thi được tổ chức thành 4 Quý trong năm 2023 (Ban Tổ chức chấm giải theo từng quý và trao giải vào tháng cuối mỗi quý).

Quý 1: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 30/3/2023.

Quý 2: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/4/2023 và kết thúc vào ngày 30/6/2023.

Quý 3: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 30/9/2023.

Quý 4: Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 01/10/2023 và kết thúc vào ngày 30/11/2023.

Cơ cầu giải thưởng được Ban Tổ chức trao mỗi Quý gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1