Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 26/02/2024

Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ sáu, 23/06/2023 Đã xem: 310

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 năm 2023 đã diễn chuỗi 04 phiên Hội thảo chuyên đề tập trung về các chủ đề xoay quanh chủ đề chính của Diễn đàn như nâng cao năng lực sản xuất thông minh và phát triển ngành công nghiệp công nghệ số theo định hướng make in Việt Nam; Thúc đẩy ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Xu hướng công nghệ và giải pháp phát triển ngành công nghiệp năng lượng của Việt Nam trong Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các nội dung được tập trung thảo luận nhằm tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam; Sự tham gia của quốc tế trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi lao động ở Việt Nam; Hoàn thiện cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối về CNH, HĐH, về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ tư như hệ thống pháp luật chuyên ngành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp quốc gia và các lĩnh vực công nghiệp đặc thù; các chiến lược, chương trình quốc gia, đề án liên quan về CNH, HĐH...; Trao đổi, thảo luận các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự cường gắn với quá trình CNH, HĐH đất nước.

Phiên Hội thảo chuyên đề về Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã quy tụ sự tham gia của khoảng 150 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu chính là các chuyên gia, các nhà khoa học; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia quốc tế từ Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Visa Việt Nam và Lào; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tập đoàn hàng đầu trong nước và quốc tế như BIDV, FPT, Huawei, Grab, AWS Việt Nam.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết, CNH, HĐH là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. CNH, HĐH đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước ta đạt mức cao liên tục trong nhiều năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đóng góp của khu vực dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng. Các ngành dịch vụ đã phát triển đa dạng hơn, đã hình thành một số ngành dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống.

Bước chuyển mình đó có thể được coi như là một sự “chuyển đổi kép”, kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế nói chung và từng khu vực kinh tế nói riêng.

Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2030 là: “Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao”.

Để thể chế hóa đường lối của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng và logistics là các ngành dịch vụ ưu tiên thực hiện chuyển đổi số.

Tại Hội thảo này, đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung về: Công nghệ đám mây: Động lực chính trong chuyển đổi số ngành tài chính; phát triển các sản phẩm tín dụng xanh và mô hình ngân hàng xanh; Đột phá và thúc đẩy kinh doanh qua nền tảng tài chính; Thương mại 2023: Công nghệ không tiếp xúc và token hóa thúc đẩy phát triển thanh toán không chạm; Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam; Ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số cho các đơn vị kinh doanh./.

Nguồn: mpi.gov.vn

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1