Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 15/06/2024

Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ năm, 25/04/2024 Đã xem: 270
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì Phiên họp thứ 8 của Ủy ban để đánh giá về công tác CĐS, phát triển kinh tế số thời gian qua; các nhiệm vụ, giải pháp CĐS, phát triển kinh tế số năm 2024 và thời gian tới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về CĐS; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. 

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo CĐS của tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại phiên họp, các báo cáo của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã đánh giá tình hình, những kết quả nổi bật trong công tác CĐS thời gian qua. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản, chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng CNTT, CĐS. Trong đó, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 Quyết định, 2 Chỉ thị; các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để thúc đẩy CĐS quốc gia.

Đến nay, đã có 21 bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. Các cơ quan Nhà nước tiếp tục khai thác, vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế-xã hội. Đến hết quý I/2024, đã có 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt 77%. Hiện cả nước có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang Internet băng rộng; 100% xã kết nối Internet cáp quang. Di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định. Tuy nhiên, hết tháng 3/2024, toàn quốc vẫn còn 1.077 thôn chưa có sóng băng rộng di động. 

Về phát triển kinh tế số, theo tính toán của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2021, 2022 lần lượt là 11,91%, 14,26%. Tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2023 ước đạt 16,5%. Báo cáo của Economy SEA của Google, Temasek và Bain đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số của Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp, cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP…

Các báo cáo, ý kiến trao đổi tại hội nghị cũng chỉ rõ tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, đồng thời chia sẻ cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong CĐS thời gian qua; nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các đề xuất: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về CĐS; thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển dữ liệu số và chia sẻ, khai thác dữ liệu số; ứng dụng công nghệ số, các nền tảng số vào quản lý, vận hành, phát triển các ngành…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh: CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, Ủy ban Quốc gia về CĐS phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao công tác CĐS quốc gia, bảo đảm hiệu quả và thực chất. Ủy ban Quốc gia về CĐS cũng đã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, trong đó xác định trọng tâm của CĐS quốc gia với chủ đề "Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số-là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững"… 

Thủ tướng Chính phủ biểu dương kết quả đạt được trong hoạt động CĐS của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các Ủy ban thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS, sự đồng lòng ủng hộ của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất lớn. Vì vậy, các thành viên Ủy ban Quốc gia về CĐS, các bộ, ngành, địa phương cần nhận diện rõ những hạn chế, những bài học cần rút ra trong quá trình CĐS ở các cấp, các ngành. Đặc biệt, phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, lựa chọn nhiệm vụ phải có trọng tâm, trọng điểm, có kế thừa, đổi mới và phát triển. 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "3 tăng cường" gồm: tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CĐS đến từng người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu các tổ chức, đơn vị; tăng cường tiềm lực cho CĐS, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường hợp tác công-tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho CĐS. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt "5 đẩy mạnh" gồm: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về CĐS; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; tạo lập dữ liệu số, phát triển dịch vụ số, đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ liên tục, thông suốt, đồng bộ; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo vệ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình CĐS quốc gia và 3 chiến lược: Về phát triển Chính phủ số; về phát triển kinh tế số và xã hội số; về phát triển dữ liệu số. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có lưới điện quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành triển khai 12/53 dịch vụ công thiết yếu còn lại theo Quyết định 06/QĐ-TTg. Đồng thời tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng…

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1