Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021

08/01/2021 240 Lượt xem

 Ngày 8/01, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng chủ trì hội nghị.

 Dự hội nghị  tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 Trong bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 thuận lợi, khó khăn đan xen, thách thức đi cùng với cơ hội, kinh tế tăng trưởng không đạt mục tiêu ngay năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, với phương châm hành động "trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, phát triển" xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

 Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 Việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong giai đoạn vừa qua là phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự liên tục và đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý Nhà nước, nhất là công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, bảo đảm các cân đối vĩ mô, các mục tiêu kế hoạch đã đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước thường xuyên có nhiều biến động.

 Đối với tỉnh Ninh Bình, Sở Kế hoạch và đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Do đó, kinh tế của tỉnh phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh; các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển; tiềm năng, thế mạnh của dịch vụ được phát huy; sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao. 

 Cụ thể, tăng trưởng GRDP đạt 8,03%, tốc độ tăng trưởng đạt 13,78%; xuất khẩu đạt 2380 triệu USD; thu ngân sách đạt hơn 19 nghìn tỷ đồng vượt mục tiêu đề ra. 

 Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe: Báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020; Báo cáo về một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020; Báo cáo về một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

 Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng ghi nhận những kết quả quan trọng trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách của Sở Kế hoạch và Đầu tư ở các địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước. 

 Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các kế hoạch 5 năm theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội...

 Do vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu toàn ngành tập trung: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ; Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; Chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn. 

 Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc điều hành hiệu quả các chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác để kích thích tổng cầu phù hợp; Tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân; Thu hút có chọn lọc các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, nhất là các luồng vốn FDI dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu; 

 Tham gia xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, đô thị thông minh,… đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của nền kinh tế; Đẩy nhanh và triển khai toàn diện chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam.

 Tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ quản lý, điều hành; Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn giai đoạn 2021-2030; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với từng vùng miền, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao.

Nguồn: Baoninhbinh.org.vn

Thứ ba, 18/05/2021

Lịch công tác

Dịch vụ công

hệ thống văn bản

Liên kết Website

Một cửa điện tử

Văn bản điện tử

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập

447584

Trực tuyến 6

Hôm nay 13

Hôm qua 110