Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 15/04/2024
Chi tiết văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Số hiệu 240/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Ban hành 13/03/2024
Hiệu lực
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm

Tệp tin 1

Tệp tin 2

Tệp tin 3

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1