Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 23/05/2024
Loại văn bản: Luật
Luật Phòng thủ dân sự

File đính kèm:

Tệp tin 1

18/2023/QH15-luat-phong-thu-dan-su-Luật Phòng thủ dân sự Luật Quốc hội Văn bản pháp quy
Luật giá

File đính kèm:

Tệp tin 1

16/2023/QH15-luat-gia-Luật giá Luật Quốc hội Văn bản pháp quy
LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020

File đính kèm:

Tệp tin 1

64/2020/QH14-luat-dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-2020-LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ 2020 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020)

File đính kèm:

Tệp tin 1

59/2020/QH14-luat-doanh-nghiep-nam-2020-LUẬT DOANH NGHIỆP (Năm 2020) Luật Doanh nghiệp Văn bản pháp quy
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

File đính kèm:

Tệp tin 1

62/2020/QH14-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-xay-dung-LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

File đính kèm:

Tệp tin 1

44/2019/QH14-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Luật Lĩnh vực khác Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công năm 2019

File đính kèm:

Tệp tin 1

39/2019/QH14-luat-dau-tu-cong-nam-2019-Luật đầu tư công năm 2019 Luật Đầu tư Văn bản pháp quy
Luật Quy hoạch

File đính kèm:

Tệp tin 1

21/2017/QH14-luat-quy-hoach-Luật Quy hoạch Luật Quy hoạch, Kế hoạch Văn bản pháp quy
LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

File đính kèm:

Tệp tin 1

04/2017/QH14-luat-ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Luật Văn bản pháp quy
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

File đính kèm:

Tệp tin 1

85/2015/QH13-luat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Luật Văn bản pháp quy
Luật doanh nghiệp

File đính kèm:

Tệp tin 1

68/2014/QH13-luat-doanh-nghiep-Luật doanh nghiệp Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư

File đính kèm:

Tệp tin 1

67/2014/QH13-luat-dau-tu-Luật đầu tư Luật Văn bản pháp quy
Luật xây dựng

File đính kèm:

Tệp tin 1

50/2014/QH13-luat-xay-dung-Luật xây dựng Luật Văn bản pháp quy
Luật đầu tư công

File đính kèm:

Tệp tin 1

49/2014/QH13-luat-dau-tu-cong-Luật đầu tư công Luật Văn bản pháp quy
Luật đấu thầu

File đính kèm:

Tệp tin 1

43/2013/QH13-luat-dau-thau-Luật đấu thầu Luật Văn bản pháp quy
LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

File đính kèm:

Tệp tin 1

28/2009/QH12-luat-ly-lich-tu-phap-LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP Luật Quốc hội Văn bản pháp quy
LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP

File đính kèm:

Tệp tin 1

28/2009/QH12-luat-ly-lich-tu-phap-LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP Luật Quốc hội Văn bản pháp quy
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1