Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ bảy, 25/05/2024
Lĩnh vực: Xây dựng Chính quyền điện tử
1840-QĐ/TU-quy-dinh-gui-nhan-van-ban-dien-tu-tren-mang-thong-tin-dien-rong-cua-dang-va-tren-mang-internet-trong-cac-co-quan-dang-tinh-ninh-binh-Quy định gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet trong các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình Quyết định Xây dựng Chính quyền điện tử Văn bản hành chính
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1