Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023
Chi tiết văn bản

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Số hiệu 01/2020/NĐ-CP
Trích yếu NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2015/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ
Ban hành 01/01/2020
Hiệu lực
Người ký Đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Đấu thầu, Giám sát đầu tư
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1