Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 31/03/2023
Chi tiết văn bản

QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Số hiệu 720/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Ban hành 08/08/2022
Hiệu lực
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1