Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 29/09/2023
Chi tiết văn bản

Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Số hiệu 38/2023/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ban hành 24/06/2023
Hiệu lực 24/06/2023
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1