Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 14/07/2024
Chi tiết văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Số hiệu 822/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Ban hành 05/10/2023
Hiệu lực 05/10/2023
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1