Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023
Chi tiết văn bản

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VIệt Nam trong thời kỳ mới

Số hiệu 41-NQ/TW
Trích yếu Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VIệt Nam trong thời kỳ mới
Ban hành 10/10/2023
Hiệu lực 10/10/2023
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Nghị quyết
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1