Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023
Chi tiết văn bản

V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệu 492/UBND-VP7
Trích yếu V/v tăng cường các giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành 14/09/2023
Hiệu lực 14/09/2023
Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Công văn
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1