Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Chủ nhật, 14/07/2024
Chi tiết văn bản

Quy định số 131-QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Số hiệu 131-QĐ/TW
Trích yếu Quy định số 131-QĐ/TW này 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Ban hành 27/10/2023
Hiệu lực 27/10/2023
Người ký
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm

Tệp tin 1

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1