Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 20/05/2024
Chi tiết văn bản

V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Số hiệu 03/HĐPH-STP
Trích yếu V/v tổ chức phổ biến Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
Ban hành 04/05/2024
Hiệu lực
Người ký
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Văn bản khác
File đính kèm
anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1